بدون شک اتکای به منابع انسانی و سرمایه های اجتماعی در تولید علم و فناوری  که از الزامات دستیابی به چشم انداز افق 1404 شمرده می شود بر کسی پوشیده نیست.

در همین راستا صاحبنظران بر نقش آموزش های مهارتی به ویژه آموزش فنی و حرف ه­ای در توسعه اجتماعی و اقتصادی  بیش از پیش اصرار می ورزند. اما باید توجه داشت که تحولات فناوری و نیازهای بازار کار بر آموزش­های فنی و حرفه­ای  اثر مستقیم گذاشته  و هر روز ابعاد جدیدی را در اجرای این نوع آموزش ها مطرح می نماید.

نقش و اهمیت ارزشیابی مهارت در اعتبار بخشی به آموزش های فنی و حرفه ای و ارتقا­ی شان و منزلت گواهینامه های سازمان امری اساسی و کلیدی است که لزوم داشتن برنامه ای جامع، سنجیده، کار آمد و به روز را در حوزه­ ی ارزشیابی مهارت سازمان می طلبد.

لذا به منظور تحقق این مهم با عنایت به سیاست بازنگری، اصلاح، توسعه و بهینه سازی الگوهای ارزشیابی مهارت از سند راهبردی مهارت و فن آوری سازمان، برنامه های عملیاتی حوزه­ ی ارزشیابی با نگاه ملی و بین المللی مبتنی بر کار آمدی، روز آمد بودن و سرعت در ارائه­ ی خدمات به  ذینفعان درونی و بیرونی تدوین شده است.

برنامه دفتر سنجش مهارت و صلاحیت حرفه ای بر اساس جهش تولید

 

اطلاعیه

 تمدید کارت مهارت فنی

 اطلاعیه فوری در خصوص نوبت آزمون فوق العاده استان تهران

با توجه به حجم متقاضیان آزمون های جامانده (معوق) و معرفی نشده سال 1398 به علت شیوع بیماری کرونا و الزام طرح فاصله گذاری اجتماعی در استان تهران به منظور تسهیل و تسریع در فرایند آزمون و تکریم ارباب رجوع یک مرحله آزمون هماهنگ (کاغذی) فوق العاده در تیر ماه برگزار می گردد. معرفی به آزمون متقاضیان از سوم تیر الی دهم تیر از طریق پرتال امکان پذیر می باشد.

 قابل توجه مراکز آموزشی این آزمون صرفا مختص استان تهران می باشد.