نقش و اهمیت ارزشیابی مهارت در اعتبار بخشی به آموزش های فنی و حرفه ای و ارتقا­ی شان و منزلت گواهینامه های سازمان امری اساسی و کلیدی است که لزوم داشتن برنامه ای جامع، سنجیده، کار آمد و به روز را در حوزه­ ی ارزشیابی مهارت سازمان می طلبد.

لذا به منظور تحقق این مهم با عنایت به سیاست بازنگری، اصلاح، توسعه و بهینه سازی الگوهای ارزشیابی مهارت از سند راهبردی مهارت و فن آوری سازمان، برنامه های عملیاتی حوزه­ ی ارزشیابی با نگاه ملی و بین المللی مبتنی بر کار آمدی، روز آمد بودن و سرعت در ارائه­ ی خدمات به  ذینفعان درونی و بیرونی تدوین شده است.

   شرح وظايف دفتر

 • مطالعه و بررسي پيرامون نحوه سنجش و ارزشيابي مهارت براي شناخت نارسايي ها و علل آن و شناخت راهكار براي بهبود روش آزمون.
 • مطالعه و تحقيق پيرامون الگوهاي سنجش و ارزشيابي مهارت و بهينه سازي روش هاي موجود.
 • بررسي و تحقيق در مورد تعيين معيارهاي معتبر علمي براي بهبود نظارت و ارزيابي عملكرد نظام سنجش و ارزشيابي مهارت سازمان.
 • تجزيه و تحليل نتايج آزمون هاي كتبي و عملي و شناخت كاستي هاي موجود در دانش فني و مهارت آموزش ديدگان و انعكاس آن به مراكز آموزشي براي رفع آن.
 • برنامه ريزي براي ايجاد و توسعه مراكز سنجش صلاحیت حرفه ای در استان ها و نظارت بر نحوه عملكرد آن ها.
 • مطالعه و بررسي در مورد نحوه اجراي آزمون هاي سنجش و ارزشيابي مهارت در كشورهاي صنعتي و نيمه صنعتي و بومي سازي آن روش ها در كشور.
 • برنامه ریزی جهت عملیاتی نمودن الگوهای نوین سنجش و ارزشیابی.
 • برقراري ارتباط مستمر با دانشگاه ها، موسسات آموزش عالي، شركت ها، صنايع و صنوف براي تبادل نظر و تجربه براي برگزاري بهتر آزمون ها.
 • برنامه ريزي جهت برگزاري آزمون هاي متمركز و غيرمتمركز.
 • تهيه دستورالعمل و بخشنامه هاي مربوط به چگونگي اجراي آزمون ها و مقررات و ضوابط مربوط به شركت كنندگان و قبول شدگان در آزمون ها و عوامل اجرایی.
 • بررسي كارآمدي ابزارهاي اندازه گيري آموزش و روايي و پايايي آزمون ها و روان سنجی سئوالات.
 • برنامه ريزي درخصوص تشكيل گروه هاي آزمون سازي.
 • تعيين خط مشي کمی و کیفی حوزه سنجش و ارزشيابي مهارت.
 • تهيه بانك سئوال و پروژه ملی(كارآموزان و مربيگري) استاندارد براي اجراي آزمون ها، استانداردسازي سئوالات بانك سئوال، ممیزی و غني سازي بانك سئوال در هر سال.
 • برنامه ریزی جهت استفاده از ظرفیت استان ها در طراحي سئوالات آزمون و استانداردهای آزمون عملي.
 • برنامه ریزی جهت ساماندهی آزمون های عملی.
 • نظارت بر کاربری سیستم ها و نرم افزارهاي مربوطه از ثبت نام متقاضی تا صدور گواهينامه براي اطمينان از صحت فرايند آزمون با استفاده از فن آوری اطلاعات و ارتباطات.
 • تهيه بانك اطلاعاتی آزمونگران، طراحان سئوال و پروژه و ناظران با مشاركت استان ها.
 • تهيه دستورالعمل پرداخت حق الزحمه­ی عوامل اجرايي درون و برون سازمانی درگیر فرایند آزمون و تعرفه های حق تشریفات آزمون.
 • برنامه ریزی جهت استقرار سیستم نظارتی و کنترلی جهت ارتقای امنیت برگزاری آزمون ها.
 • برنامه ریزی جهت اعتبار بخشی به گواهینامه های صادره سازمان.
 • برنامه ریزی جهت استقرار نظام صلاحیت حرفه ای.
 • برنامه ریزی جهت استفاده از تکنولوژی های نو و ابزارهای الکترونیکی همراه در اجرای آزمون ها.
 • برنامه ریزی جهت الکترونیکی نمودن کلیه فرایندهای آزمون.

معاونت های زیر مجموعه -------------------------------------------------

معاون فنی سنجش و صلاحیت حرفه ای          معاون اجرایی سنجش و صلاحیت حرفه ای

             -سرکار خانم جویا رشیدی                                - جناب آقای شهرام روزبهانی

جهت تماس با کارشناسان آزمون ادارات کل استانها به منوی صفحه بالا  لینک تماس با مسئولین آزمون  مراجعه نمایید.

درگاهای مرتبط  ----------------------------------------------------------------

http://www.portaltvto.com            پورتال جامع سازمان  

http://advari.irantvto.ir/                سامانه ثبت نام

http://pay.portaltvto.com               سامانه پرداخت

http://azmoon.portaltvto.com/       دریافت و استعلام گواهینامه های مهارت

http://rpc.irantvto.ir/                     سامانه ملی استانداردهای مهارت